Στο δικτυακό τόπο θα βρείτε πλήθος εκπαιδευτικού υλικού απολύτως δωρεάν

Νομική Δήλωση

Ο δικτυακός τόπος παρέχει υλικό με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και γενικά την ανάπτυξη γνώσεων των ενδιαφερομένων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η προσπάθεια που γίνεται είναι  μη κερδοσκοπική και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος για την θέαση ή την προβολή των μαθημάτων.
Επιπλέον:
  • Η όποια χρήση λογισμικού γίνεται για εκπαιδευτικούς λόγους εκμάθησης του συγκεκριμένου ή παραπλήσιου λογισμικού
  • Η αναφορά σε συγκεκριμένο λογισμικό ή αλλο εκπαιδευτικό υλικό γίνεται για λόγους καλύτερης κατανόησης του όποιου γνωστικού αντικειμένου.
  • Ουδεμίαν πρόθεση έχουν οι δημιουργοί του δικτυακού τόπου για οποιαδήποτε παραβίαση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων για τα οποία σημειωτέον καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την μη παραβίαση τους και τον σεβασμό τους.
  • Κάθε θεατής, επισκέπτης, χρήστης, του δικτυακού αυτού τόπου θεωρείται ότι αποδέχεται τα παραπάνω.