ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η συγκεκριμένη βιντεοσειρά περιγράφει τις βασικές γνώσεις αριθμητικής που πρέπει να κατέχει ο κάθε σπουδαστής οικονομικών. Περιλαμβάνει την απλή και σύνθετη μέθοδο των τριών, τον Μερισμό, τον Τόκο, την Προεξόφληση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

Η συγκεκριμένη βιντεοσειρά περιγράφει τις λειτουγίες απόσβεσης δανείων. Η σειρά, όπως όλες, βρίσκεται σε ενημέρωση.