Στατιστική Για Αρχάριους

Η συγκεκριμένη σειρά βιντεομαθημάτων παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο τους βασικούς ορισμούς που θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας που θέλει να ασχοληθεί με την στατιστική έστω και ώς ένα μικρό βαθμό. Συνολικά η σειρά αποτελείται απο 12 βιντεομαθήματα στα οποία παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες στη Στατιστική όπως Πληθυσμός, Δείγμα, Απογραφή, Δεδομένα, Μεταβλητή, Πληροφορία και άλλες. Θα δούμε πως περιγράφουμε αυτές τις μεταβλητές και πως καταγράφουμε τα δεδομένα και τις συχνότητες αυτών. Επίσης θα δούμε πως συγκροτούμε τους πίνακες κατανομών συχνοτήτων, σχετικών και αθροιστικών. Θα αναφέρουμε και κάποια βασικά στατιστικά μέτρα όπως ο μέσος αριθμητικός, η διάμεσος και τα τεταρτημόρια. Τέλος θα αναφερθούμε και στα βασικά μέτρα διασποράς που είναι η Διακύμανση και η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής μεταβλητικότητας.

Στατιστική - Περιγραφική Στατιστική

Η συγκεκριμένη σειρά βιντεομαθημάτων παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές της στατιστικής συμπερασματολογίας που σκοπό έχουν να εισάγουν τους ενδιαφερόμενους με ομαλό τρόπο στα αρχικά στάδια της επαγωγικής στατιστικής και στους ελέγχους υποθέσεων.Θα δούμε αρχικά την μορφή μιας κατανομής μέσα από τους συντελεστές ασυμμετρίας και κύρτωσης. Θα δούμε πως μπορούμε να περιγράψουμε την σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών μέσα από το συντελεστή συσχέτισης καθώς επίσης θα αναφέρουμε διεξοδικά την απλή παλινδρόμησης.

Στατιστική Συμπερασματολογία

Η συγκεκριμένη σειρά βιντεομαθημάτων παρουσιάζει με κατανοητό τρόπο παραδείγματα ελέγχου υποθέσεων και απευθύνεται σε γενικές γραμμές σε πιο προχωρημένους χρήστες. Θα υπάρχει συνεχής εμπλουτισμός με παραδείγματα δεδομένου ότι οι πειραματικοί σχεδιασμοί που μπορούν να αναπτυχθούν για να ελεγχθεί μια υπόθεση και οι μέθοδοι που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι συχνά συγκεχυμένοι. Θα δούμε παραδείγματα t-test εξαρτημένων και ανεξάρτητων δειγμάτων, anova με έναν παράγοντα, Block Design Anova, Έλεγχο κανονικότητας. Στο συγκεκριμένο τμήμα θα προσθέτουμε συχνά video.